ĎAKUJEME! 

ZA OBJEDNÁVKU A PREJAVENÚ DÔVERU.

Keď zaznamenáme platbu, obratom vám pošleme prihlasovacie údaje.

Ak stále nič neprichádza, kontaktuje nás!

SKONTROLUJTE SI

E-MAIL

či vám prišla faktúra

SKONTROLUJTE

všetky adresáre v mailovom klientovi (v niektorom z nich bude váš e-mail)