ĎAKUJEME! 

ZASLALI SME VÁM E-MAIL

EŠTE PRED TÝM SME VÁM POSLALI E-MAIL NA POTVRDENIE VÁŠHO ZÁUJMU. PO ODKLIKNUTÍ VÁM PRÍDU VIDEÁ

Postupne čakajú na vás 4 nadupané videá v celkovej dĺžke 42 minút

SKONTROLUJTE SI

E-MAIL

či vám prišlo všetko

SKONTROLUJTE

priečinok Reklama alebo SPAM, či tam nenájdete e-mail

ČO VŠETKO SA NAUČÍTE?

Vybrať akýkoľvek objekt z fotografie

Vytvoriť clipping masku

aby sa zmeny diali len na jednej vrstve

Zmeniť odtiene na vrstve

používať krivky, stmaviť vrstvy a rôzne iné kolorizačné úpravy

Používať rôzne druhy štetcov

Vytvárať efekty

blesky, dážď, ...

Pracovať s maskou

Používať prechodové mapy

Pochopíte funkciu histogramu

Používať prelínacie módy

uvidíte tie najpoužívanejšie