ĎAKUJEME! 

ZA POTVRDENIE

Teraz sú na ceste vaše 4 nadupané videá v celkovej dĺžke 42 minút...

SKONTROLUJTE SI

E-MAIL

či vám prišlo všetko

SKONTROLUJTE

priečinok Reklama alebo SPAM, či tam nenájdete e-mail

ČO VŠETKO SA NAUČÍTE?

Vybrať akýkoľvek objekt z fotografie

Vytvoriť clipping masku

aby sa zmeny diali len na jednej vrstve

Zmeniť odtiene na vrstve

používať krivky, stmaviť vrstvy a rôzne iné kolorizačné úpravy

Používať rôzne druhy štetcov

Vytvárať efekty

blesky, dážď, ...

Pracovať s maskou

Používať prechodové mapy

Pochopíte funkciu histogramu

Používať prelínacie módy

uvidíte tie najpoužívanejšie