BLOG

Začnite sa učiť používať Photoshop

K čomu slúžia módy prelínania?

Čo sú módy prelínania? Známejšie pomenovanie je – blend mód. Jedná sa o „súbor pravidiel“, podľa ktorých sa prelínajú pixely na dvoch vrstávch – zväčša pod sebou. Sledujte video, v ktorom je vysvetlené čo sú blend módy a ako ich vieme využiť.

  • Ako vytvoriť fotomontáž?

    Objavte 4 dôležité kroky, pomocou ktorých vytvoríte akúkoľvek fotomontáž

  • Kategórie na blogu